BERICHT VOOR DE COUREURS OVER DE AUTOCROSS VAN 15 MEI 2022

We zijn heel blij met de grote animo dit jaar, ook van ver buiten West-Friesland. We hebben een heel vol programma, des te vloeiender de manches opgesteld worden en des te eerder de baan leeg is na een manche des te meer rondes we kunnen rijden in de finales. Dus help elkaar eventueel de baan af en volg de aanwijzingen van de baancommissarissen en medewerkers op. Te laat bij de startopstelling houdt in dat je niet meerijdt, we hebben geen tijd om te wachten. Check regelmatig ook het pitsbord voor eventuele wijzigingen in de startopstelling en zorg dat je weet op welk plekje je moet starten, dat stelt het vlotst op (5 auto’s breed). Zorg dat je startnummer ook goed zichtbaar is vanaf de voorzijde van je auto, dat is handig voor de opsteller. Kun je één of meerdere manches niet rijden? Meld je zsm af bij de jurywagen, dan kunnen er eventueel manches samengevoegd worden!

Voorkom overlast voor omwonenden door tot 11:00 uur het gaspedaal zo minimaal mogelijk in te trappen, dus rustig aan naar de keuring en weer terug en niet even de motoren volop uit te testen. Uiteraard is het na de eerste startvlag de bedoeling om het gaspedaal zo maximaal mogelijk in te trappen!!

De coureurs krijgen voor de door hun behaalde plaats in alle manches inclusief finale punten toegekend (dit geldt dus ook voor de standaardklasse)

De eerste drie manches tellen tevens voor de startposities in de finalerit

De punten die behaald worden in de finale tellen voor de bekers, bloemen en prijzengeld.

De 2000cc rijdt een 3/4 systeem, dit betekent dat de coureurs allemaal driemaal rijden verdeeld over 4 manches voorafgaand aan de finales

Dus iedere coureur staat één van de vier manches voorafgaand aan de finale niet aan de start en rijdt 3 van de 4 manches.

De rodeoklasse rijdt een variant hierop, een 3/8 systeem, dat betekent dus dat de coureur 3 van de 8 manches rijdt

 

Nog een andere huishoudelijke mededeling voor de coureurs van ver: de poort gaat ’s morgens pas open, het is vergunningtechnisch niet mogelijk om te overnachten op het crossterrein.

 

 

Dagindeling zondag 15 mei 2022:

 • Poort open om 8.00 uur.
 • De inbreng van de crossauto`s op zondag 15 mei 2022  is van 8.00 tot 09:30 uur.
 • De standaard-, dames-, gast- en rodeoklasses worden gekeurd op de baan, neem je crossuitrusting (helm, nekband en overall) mee in je crossauto en laat je motorkap in de pits. De 1850cc wordt in de pits nog verder gekeurd door een eigen keurteam.
 • Keuring begint om 8.30 uur, om 10.30 uur sluit de keuring.
 • Om 11:00 uur zal de briefing plaatsvinden op het middenterrein, dan kan de eerste manche klaarstaan bij de startopstelling om 11.45 uur
 • Rond 18:00 uur hopen we de laatste finales te hebben verreden.
 • Prijsuitreiking in de tent ongeveer een half uur na de laatste finale.
 • Na de prijsuitreiking is er gelegenheid om je premies op te halen.

Bij de entree krijg je een manche-indeling met dagprogramma (programmaboekje) uitgereikt. Manche-informatie / startopstellingen zijn ook te vinden op het pitsbord bij de startopstelling, dat is de meest actuele versie!

VERDER WENSEN WE JULLIE VEEL PLEZIER EN EEN MOOIE SPORTIEVE DAG TOE!!

 

BELANGRIJK OM TE WETEN

 • De voertuigen waarmee de deelnemende auto’s worden aangevoerd en de deelnemende voertuigen moeten op een apart daartoe aangewezen deel van het terrein (de pits) worden geplaatst;
 • De pits is bestemd voor de coureurs met hun monteur en is dus verboden gebied voor publiek. Wijs ook je eigen aanhang hierop!
 • In de pits dient stapvoets gereden te worden
 • Op- en afladen dient in de pits te gebeuren! Dus zeker niet op het parkeerterrein. Het is verboden om met je crossauto te rijden op het parkeerterrein.
 • Publiek en monteurs moeten zich ten allen tijde achter de hekken bevinden. Dus niet binnen de dranghekken rond het circuit.
 • In de pits geldt een rookverbod. Ook laswerk in de pits is verboden
 • Betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico
 • Publiek en monteurs moeten zich ten allen tijde achter de hekken bevinden. Dus niet binnen de dranghekken rond het circuit.
 • Wij verzoeken u om de aanwijzingen van de commentator, baancommissarissen en medewerkers direct op te volgen.
 • Houd je aan de reglementen van het NHK of van de desbetreffende gastklasse. Deze kun je vinden op www.autocrosswervershoof.nl.

 Als bovenstaande niet wordt opgevolgd zijn calamiteiten mogelijk niet verzekerd.

 Algemene informatie over de wedstrijddag:

 • Vervoer crossauto’s uitsluitend op (of in) een kar (of vrachtwagen / touringcar), met een dolly of rijdend over de openbare weg is verboden.
 • Parkeren op de openbare weg is ten strengste verboden.
 • Het inschrijfgeld is inclusief entree voor coureur + 1 monteur.
 • Geen transponder benodigd.
 • De ingang van het circuit ligt naast Zwaagdijk 182.
 • Glaswerk is verboden op het terrein.

Vrijwaring

De deelnemer dan wel inschrijver is verplicht zich ten allen tijde aan het wedstrijdreglement te houden op last van diskwalificatie dan wel andere maatregelen zoals genoemd in het reglement.

De deelnemer dan wel inschrijver is zich bewust van het feit dat deelneming aan races/evenementen van de organisatie zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade –daaronder begrepen letselschade, zaakschade en gevolgschade- inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De organisatie, haar bestuursleden, medewerkers, terreinbeheerders, promotors, vrijwilligers of anderszins bij de organisatie betrokken personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer dan wel inschrijver in verband met deelneming aan races lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie.

De deelnemer dan wel inschrijver is verplicht om zijn/haar auto op een stuk zeil te plaatsen voor en na elke manche i.v.m. milieuvergunningen. De deelnemer krijgt twee keer een waarschuwing van iemand van het bestuur alvorens hij/zij gediskwalificeerd wordt.

De deelnemer/inschrijver verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier op de hoogte te zijn gesteld van het reglement, te raadplegen op onze internetsite: www.autocrosswervershoof.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Autocross Wervershoof

 

Scroll naar boven