Inschrijfformulier

Vanaf 6 april kun je inschrijven via deze website voor de autocross op zondag 5 mei 2019

Inschrijving kan voor de volgende klassen: Kever-, Rodeo-, Standaard-, Superstandaard-, Verstevigd/ Vrije standaard- en Damesklasse. 

Online-inschrijven kan via het onderstaande formulier, mocht je er niet uit komen, mail dan naar:

info@autocrosswervershoof.nl of bel naar ons telefoonnummer: 06-83302223.

De tarieven zijn:

– Standaard, superstandaard, rodeo, verstevigde klasse en keverklasse € 40,-*
– Damesklasse € 25,-*

*Dit is inclusief entree voor de coureur en 1 monteur (voor 11:00 moet de monteur binnen zijn)

Het inschrijfgeld kun je betalen bij de entree.

Na inschrijving ontvang je een automatische gegenereerde bevestigingsmail, check ook je spambox.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Straat (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Equipe
 ja nee

met...

met...

Rijbewijsnummer (verplicht)

Inschrijven voor (Standaard) (Super standaard) (Dames) (Verstevigd) (Rodeo) (Kever):

Startnummer (Geen nr., vermeldt het! Dan sturen wij er één op):

Merk + type auto:

Cil. inhoud in CC: (verplicht)

Sponsor(en) (verplicht)

Al uw voorletters en volledige achternaam als handtekening/ondertekening van dit formulier! De deelnemer verklaart door deze ondertekening akkoord te gaan met hetgeen hieronder is vermeld onder "vrijwaring":

Vrijwaring

De deelnemer dan wel inschrijver is verplicht zich ten allen tijde aan het wedstrijdreglement te houden op last van diskwalificatie dan wel andere maatregelen zoals genoemd in het reglement.

De deelnemer dan wel inschrijver is zich bewust van het feit dat deelneming aan races/evenementen van de organisatie zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade –daaronder begrepen letselschade, zaakschade en gevolgschade- inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De organisatie, haar bestuursleden, medewerkers, terreinbeheerders, promotors, vrijwilligers of anderszins bij de organisatie betrokken personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer dan wel inschrijver in verband met deelneming aan races lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie.

De deelnemer dan wel inschrijver is verplicht om zijn/haar auto op een stuk zeil te plaatsen voor en na elke manche i.v.m. milieuvergunningen. De deelnemer krijgt twee keer een waarschuwing van iemand van het bestuur alvorens hij/zij gediskwalificeerd wordt.

De deelnemer/inschrijver verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier op de hoogte te zijn gesteld van het reglement, te raadplegen op onze internetsite: www.autocrosswervershoof.nl

 

BELANGRIJK OM TE WETEN

 • De voertuigen waarmee de deelnemende auto’s worden aangevoerd en de deelnemende voertuigen moeten op een apart daartoe aangewezen deel van het terrein (de pits) worden geplaatst;
 • De pits is bestemd voor de coureurs met hun monteur en is dus verboden gebied voor publiek. Wijs ook je eigen aanhang hierop!
 • In de pits dient stapvoets gereden te worden
 • Op- en afladen dient in de pits te gebeuren! Dus zeker niet op het parkeerterrein. Het is verboden om met je crossauto te rijden op het parkeerterrein.
 • Publiek en monteurs moeten zich ten allen tijde achter de hekken bevinden. Dus niet binnen de dranghekken rond het circuit.
 • In de pits geldt een rookverbod. Ook laswerk in de pits is verboden
 • Betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico
 • Publiek en monteurs moeten zich ten allen tijde achter de hekken bevinden. Dus niet binnen de dranghekken rond het circuit.
 • Wij verzoeken u om de aanwijzingen van de commentator, baancommissarissen en medewerkers direct op te volgen.
 • Houd je aan de regelementen van het NHK. Deze kun je vinden op www.autocrosswervershoof.nl.

 

Als bovenstaande niet wordt opgevolgd zijn calamiteiten mogelijk niet verzekerd.

 

Algemene informatie over de wedstrijddag:

 • Vervoer crossauto’s uitsluitend op (of in) een kar (of vrachtwagen / touringcar), met een dolly of rijdend over de openbare weg is verboden.
 • Parkeren op de openbare weg is ten strengste verboden.
 • Het inschrijfgeld is inclusief entree voor coureur + 1 monteur.
 • De ingang van het circuit ligt naast Zwaagdijk 182.
 • De inbreng van de crossauto`s op zondag 05 mei 2019  is van 8.30 tot 10.30 uur.
 • De standaard, dames, superstandaard en rodeoklasse worden gekeurd op de baan, neem je crossuitrusting (helm, nekband en overall) mee in je crossauto en laat je motorkap in de pits.
 • Keuring begint om 8.30 uur, om 10.30 uur sluit de keuring.
 • Voor wiens inschrijving nog niet compleet is; betalen aan de poort, eventueel inschrijfformulier krijg je bij de poort, invullen en inleveren op de jurywagen voor 10.30 uur.
 • Om 11.30 uur zal de briefing plaatsvinden, dan kan de eerste manche zich om 11.45 uur gaan opstellen.
 • Bij de entree krijg je een manche-indeling met dagprogramma uitgereikt.
 • Manche-informatie/ startopstellingen zijn ook te vinden op het houten bord bij de startopstelling
 • Glaswerk is verboden op het terrein.